Landelijk Netwerk Sociaal Coöperatief Ondernemen (www.lansco.nl)

Erna Smeekens