Tugrul Cirakoglu

‘Omkijken naar elkaar kost helemaal niets’

recente artikelen
laatste columns

Actieleren

In het sociaal domein buigen we ons over maatschappelijke vraagstukken en daar werken we met hart en ziel aan. Maar wie bepaalt eigenlijk wat een maatschappelijk vraagstuk is? Deze ‘definitiemacht’ ligt nog veel te vaak bij beleidsadviseurs, bij gemeenten, bij onszelf. Dan bedenkt iemand die nog nooit in zijn leven rood heeft gestaan, maar wél twee masters op zak heeft, hoe we mensen met betalingsproblemen kunnen helpen. Bezit iemand die zich al jaren uit de schulden probeert te worstelen, niet veel meer praktische kennis en ervaring? Het is dus niet gek dat mensen dan het gevoel krijgen ‘dit gaat niet over mij’, afhaken en vertrouwen verliezen. En dat wij ons... lees verder

Erik Dannenberg - voorzitter van Divosa

Over liefde

Lieve lezer, tweeënhalf jaar geleden startte ik Collectief Kapitaal (collectiefkapitaal.nl). Een poging om vanuit collectiviteit een pot geld te beheren en te herverdelen onder burgers die bestaansonzeker zijn. Ik was nieuwsgierig naar de vraag hoe burgers, als zij zelf het heft in handen nemen, vorm zouden geven aan sociale rechtvaardigheid. Hoe wij, burgers met uiteenlopende achtergronden en ervaringen in het leven, onderling betekenis zouden geven aan solidariteit en welke processen daaruit zouden voortkomen. Parallel aan deze interventie reflecteerden we met elkaar op alle dilemma’s die we onderweg tegenkwamen. Deze reflectie is de essentie van Collectief Kapitaal gebleken. We stellen onszelf de vraag in wat voor een wereld we eigenlijk wíllen... lees verder

Denise Harleman - Initiatiefnemer Collectief Kapitaal

Vastberaden

Toen in 1953 een zware noordwesterstorm over ons land raasde, braken de dijken door en voltrok zich de grootste natuurramp die ons land de laatste eeuwen heeft gekend. Sinds die tijd is iets vergelijkbaars nooit weer gebeurd, omdat de gezamenlijke overheden met grote vastberadenheid vol hebben ingezet op waterbescherming. Op dit moment voltrekt zich een ramp van een andere orde: een financiële ramp die langzaam steeds meer slachtoffers maakt en nu tot een hoogtepunt komt door de dramatische koopkrachtdaling. Deze ramp speelt zich af in stilte, achter de voordeur. We zien aan die deuren niet wie het treft, maar als iedereen die niet meer rondkomt een omgekeerde vlag zou ophangen,... lees verder

Erik Dannenberg - voorzitter van Divosa

Samen voor een sterke sociale basis

‘Omzien naar elkaar’ luidt het motto van ons huidige kabinet. Meer dan ooit wordt het belang gezien van sociale verbondenheid in gemeenten, wijken en buurten. Als Sociaal Werk Nederland merken we dat ook: inmiddels hoeven we niet meer uit te leggen dat sociaal werk en preventie vaak synoniem zijn en dat een sterke sociale basis veel maatschappelijke en medische problemen én kosten kan helpen voorkomen. Het begrip sociale basis komt mede uit de koker van Ard Sprinkhuizen, onderzoeker bij het kenniscentrum sociale innovatie van Hogeschool Utrecht. Het is het weefsel van verbindingen dat de samenleving bijeenhoudt. Met een formele en een informele kant die elkaar aanvullen. Als de nood aan... lees verder

Lex Staal