Krapte op de arbeidsmarkt

Hoe doorbreken we de patstelling op de arbeidsmarkt?

recente artikelen
laatste columns

Eén telefoontje

Het is al zo’n veertig jaar geleden, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was een herfstige, mooie dag. Zonlicht dat door een rood-oranje bladerendek scheen, een frisse najaarslucht. Ik had net een telefoontje gehad van De Wending, een verslavingskliniek van het Leger des Heils in Apeldoorn. Ik mocht bij hen komen stagelopen. De naam van de kliniek bleek een voorspellende waarde te hebben. Ik was nog tiener en de grond onder mijn voeten was wankel. In mijn ouderlijk huis was na het overlijden van mijn vader veel verdriet. Mijn moeder hield zich daardoor nog steviger vast aan haar orthodoxe geloof en werd daar steeds dogmatischer... lees verder

Erik Dannenberg - voorzitter van Divosa

Tegendenken • Gastcolumn van Kustaw Bessems

Het was een beeld zoals we niet eerder hebben gezien, bij de presentatie van de eindconclusies door de parlementaire enquêtecommissie Verbeterde Publieke Dienstverlening: lachende commissieleden en een stralende Kamervoorzitter. Bij het begin van de enquête was menig politiek duider sceptisch geweest: waarom onderzoeken wat er goed gaat? De commissie-voorzitter stelde vast dat die tijdens de publieke verhoren was verdwenen als sneeuw voor de zon. Die verhoren haalden ongekende kijkcijfers: Nederland bleek massaal geïnteresseerd in de verklaringen die een stoet getuigen aanvoerden voor de opmerkelijke vooruitgang sinds 2024. ‘We weten nu dat die niet toevallig is geweest en kunnen lessen trekken voor de toekomst’, aldus de commissievoorzitter. Opgaande lijn werd vergeten Het... lees verder

Kustaw Bessems - journalist, columnist
Sprank 6 Lina gastcolumn

Barrières overbruggen

Stel je voor dat je in Nederland een verblijfsvergunning krijgt en daarmee deel uitmaakt van onze samenleving. Je mag werken, maar er zijn barrières om een baan te vinden. Je hebt een gat op je cv, beheerst de taal nog niet goed en hebt geen relevant netwerk of werkervaring opgedaan in Nederland. Het CBS meldt dat 55 procent van de statushouders vijf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning nog steeds werkloos is. Dat is zonde en schrijnend. Niet alleen omdat deze groep vaak gemotiveerd en gedreven is om te werken en hun talenten te benutten, maar ook gezien de groeiende behoefte aan arbeidskrachten en diversiteit op de arbeidsmarkt. Om... lees verder

Lina Senen - projectleider Incluusion Traineeships, Universiteit Utrecht

Eigen plek

Wakker liggen van wonen. In deze Sprank vertelt wethouder De Jonge uit Almere hoe zij nachtrust verliest door de woningnood in haar gemeente. De Jonge staat daar niet alleen in. Van verschillende leden van Divosa en andere leidinggevenden in het sociaal domein weet ik dat ook zij wakker liggen van de woningnood. Om nog maar te zwijgen van de mensen die een dak boven hun hoofd dreigen te verliezen. Dit tast de fundamenten van je bestaan aan, het is diep menselijk om je eigen plek te willen hebben. En zo onmenselijk om dat te ontberen. Ik zag het toen ik als hulpverlener werkte in de dak- en thuislozenopvang. Geen huis... lees verder

Erik Dannenberg - voorzitter van Divosa