“Twee keurmerken leiden tot verwarring”, verklaart Noloc-voorzitter Ester Leibbrand deze stap.

“Opdrachtgevers vragen zich af wat nu eigenlijk het verschil is tussen de keurmerken. Omdat we de markt duidelijkheid en een krachtig signaal willen geven, werken we nu hard aan een eenduidig keurmerk.”

Professionaliteit

Het beroep is niet beschermd: iedereen kan zich in principe loopbaanprofessional noemen. Daarbij komt dat het beroep de laatste jaren snel groeit, zegt Leibbrand. Niet alleen in aantallen beoefenaars, maar ook in mate van professionaliteit. “Voorheen werd je het op latere leeftijd of deed je het erbij. Tegenwoordig is het echt een vak, zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven. De planeten staan goed om het vak echt door te ontwikkelen en te verstevigen.”

“Daarom vinden wij het belangrijk dat de hele wereld weet dat er een keurmerk bestaat voor loopbaanprofessionals, waar je dat keurmerk kunt vinden en waar dat keurmerk voor staat. Dat je weet: als je kiest voor iemand met het keurmerk, dan heb je een betrouwbare, ervaren en actueel geschoolde professional in de arm genomen. Een vakprofessional die onafhankelijk is getoetst en gemeten.”

Voldoende vlieguren

Ook voor de professionals zelf brengt een keurmerk volgens Leibbrand grote voordelen met zich mee. “Zij zijn herkenbaar, bewezen deskundig en zichtbaar in het beroepsregister en daarmee de markt. Ons huidige toetsingsproces is toegankelijk voor iedereen met hbo-niveau en voldoende vlieguren als loopbaanprofessional. Mensen moeten een portfolio aanleveren met daarin diploma’s, certificaten en een beroepsgericht cv. Een andere eis is onder meer dat ze een casus schrijven waaruit hun vaardigheden en specifieke competenties blijken. Elke drie jaar is er een herregistratie.”

Leven Lang Ontwikkelen

Noloc en certificerend instituut CMI staken twee jaar geleden de koppen bij elkaar om te komen tot een nieuw keurmerk. “Een heel proces, want er komt veel bij kijken: het certificeren, het nieuwe profiel en natuurlijk de organisatie van toetsing en begeleiding. Het beroepsprofiel en toetsingscriteria zijn inmiddels aangepast en het toetsingsproces wordt op een andere manier ingericht. De certificering is straks meer gericht op de ontwikkeling van loopbaanprofessionals, zoals dat past bij een Leven Lang Ontwikkelen. Een mondelinge toetsing wordt nu ook onderdeel van het proces voor de eerste certificering en in plaats van elke drie jaar worden de professionals elke vier jaar opnieuw getoetst.” Noloc erkende loopbaanprofessionals die op 1 juli 2020 erkend zijn, krijgen het nieuwe keurmerk. “Daarbij is ook ruimte ingebouwd om iedereen voldoende tijd te geven aan de nieuwe wijze van hercertificering te werken.”

Wat is Noloc?

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanadviseurs en jobcoaches. Zij heeft ongeveer 3.000 leden, onder wie zo’n 1.850 met een kwaliteitskeurmerk. Noloc is gevraagd om zitting te nemen in de Kerngroep Leven Lang Ontwikkelen, die in opdracht van het ministerie van OCW kijkt hoe mensen flexibel en duurzaam inzetbaar blijven op een veranderende arbeidsmarkt.