Via de gemeente kunnen mensen met een arbeidsbeperking een beroep doen op ondersteuning

om aan het werk te gaan. Voor diegenen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zetten gemeenten loonkostensubsidie in. Dat leidde voor sommige werkgevers tot een bureaucratische nachtmerrie: iedere gemeente handelde een aanvraag op een eigen manier af. Het preferent werkproces moet daar een einde aan maken door de dienstverlening voor werkgevers rond de loonkostensubsidie te uniformeren. “Werkgevers struikelen over de ondoorzichtige dienstverlening”, zegt Hubeek. Hij is vanuit De Normaalste Zaak projectleider van het preferent proces en de implementatie ervan. “Op dagelijkse basis horen wij van allerlei werkgevers, klein en groot, dat ze het opgeven om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Dat kost simpelweg banen voor de banenafspraak.”

Hapklaar

Nog voordat het preferent proces het levenslicht zag, waren ze in Midden-Brabant al bezig de gemeentelijke werkwijzen te standaardiseren. Mark van Amelsvoort van Baanbrekers, een gemeenschappelijke regeling van Waalwijk, Loon-op-Zand en Heusden, vertelt dat dit vooral ‘op basis van boerenverstand ging’, in goed overleg met regiogemeenten. “Het preferent proces is voor ons eigenlijk een vervolmaking van waar wij al mee begonnen waren. Bovendien zitten er wetsvoorstellen aan te komen met wijzigingen die lijken op wat het preferent proces voor ogen heeft. Het preferent proces is daarmee een hapklare brok die je verder kan helpen.” Hoewel het preferent proces primair bedoeld is om te standaardiseren, geven gemeenten het voor een deel ook een eigen invulling. Sandra Leijdens is er namens Werkzaak Rivierenland bij betrokken en legt uit dat deze regio per 1 juli ‘helemaal over’ wil zijn. Een uitdaging, want Rivierenland wil het preferent proces automatiseren. “Ook in digitale zin brengen we verbeteringen aan, dus dat maakt het wat ingewikkelder.”

Bij de hand

Volgens Hubeek is het preferent proces een ‘goed eind onderweg’. Hij duidt dat in cijfers. Meer dan honderd gemeenten voerden het al in of zijn daarmee bezig. Hubeek en zijn collega’s zijn ondertussen nog met zo’n honderdvijftig andere gemeenten in gesprek. De gangmaker van De Normaalste Zaak legt uit dat gemeenten zoveel mogelijk bij de hand worden genomen. “Eerst helpen we gemeenten in beeld te krijgen waar hun werkwijze afwijkt van het preferent proces, de zogenoemde verschillenanalyse. Dat blijkt vaak best mee te vallen. Vervolgens helpen we ze aan een aanpak en uitvoeringsplan. Waar nodig helpen we met de uitvoering en vragen we softwareleveranciers hun pakketten aan te passen, zodat het voor gemeenten makkelijk en efficiënter wordt. Er zijn veel banen voorhanden voor de doelgroep. Zonde dus om kansen te laten liggen omdat de dienstverlening onvoldoende is.”

Meer zien, lezen en luisteren?

Bekijk de visual en animatie van het preferent proces en beluister het hele gesprek met Steven Hubeek (De Normaalste Zaak), Mark van Amelsvoort (Baanbrekers) en Sandra Leijdens (Werkzaak Rivierenland): divosa.nl/lks.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Divosa.

Ook in jouw gemeente?

Ook aan de slag met het preferent proces loonkostensubsidie in jouw gemeente en/of arbeidsmarktregio? Neem dan contact op via lks@denormaalstezaak.nl. Vanuit Divosa is Chris Wallis (cwallis@divosa.nl) betrokken bij het proces.