Anke Wijbenga, bewindvoerder bij Unyk Financieel beheer,

ziet in haar werk dat gemeenten met flinke wachtlijsten voor schuldhulpverlening kampen. Door capaciteitsproblemen – die vanwege de coronacrisis verder toenemen – krijgt niet elke inwoner een huisbezoek, zegt ze. Tegelijkertijd leidt vroegsignalering tot meer hulpvragen; alleen al de gemeente Den Haag verwacht volgend jaar drie- tot vierduizend nieuwe signalen die allemaal moeten worden nagelopen.

Vroegsignalering

Gemeenten doen steeds meer om inwoners met financiële problemen te helpen. Toch lopen mensen gemiddeld vier tot vijf jaar met schulden rond voor ze aan de bel trekken. En eenmaal in het vizier van de gemeente is het nog niet gezegd dat zij de juiste begeleiding krijgen, blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ van de Nationale ombudsman. Burgers worden niet goed voorgelicht over de mogelijkheden en krijgen niet altijd begeleiding bij het indienen van een verzoek tot schuldsanering. Per 1 januari wordt de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Die geeft gemeenten de mogelijkheid om signalen van betalingsachterstanden op te volgen. Onder de voorwaarde dat er vervolgens binnen vier weken een eerste gesprek plaatsvindt. Daarna moet de gemeente binnen acht weken besluiten of iemand wordt toegelaten tot de schuldhulp, inclusief een plan van aanpak. Daarvoor is inzicht nodig in de hulpvraag, de persoonlijke situatie en de financiën. Uit onderzoek door het vakmanschapsprogramma ‘Schouders Eronder’ blijkt echter dat maar 60 procent van de ‘snelle’ hulpvragers binnen die acht weken een overzicht kan maken van hun inkomsten en uitgaven (zie grafiek). De overige hulpvragers doen er dus nog langer over. Met het risico dat veel mensen de moed opgeven of niet tot schuldhulp worden toegelaten.

Alles op een rij

Gemeenten moeten flink aan de bak om alle hulpvragen goed te kunnen opvolgen. Christiaan van der Ven, directeur van Budlr, ziet dat de administratieve rompslomp een goede intake belemmert. Maar: juist op dat vlak liggen kansen. “Met MijnIntake ondersteunt de gemeente bewoners en hulpverleners bij het intakeproces. Het zet in op meer gemak, volledigheid van informatie en waarborging van privacy.”
MijnIntake is een platform waarmee eenvoudig een digitaal intakedossier voor de schuldhulp kan worden samengesteld. De inwoner zelf logt in een beveiligde omgeving in en haalt daar, via DigiD, alle benodigde informatie op uit MijnOverheid en MijnBelastingdienst. Ook bankmutaties worden met toestemming van de inwoner (PSD2) direct toegevoegd. MijnIntake zet automatisch alle inkomsten en uitgaven overzichtelijk op een rij. De gemeente kan bovendien lopende intakes monitoren en proactief ondersteuning bieden. MijnIntake is een open platform en geschikt voor koppeling met andere systemen in de keten van schuldhulpverlening. De inwoner hoeft de informatie daardoor niet steeds opnieuw aan te leveren en hulpverleners blijft veelvuldig  handmatig invoeren bespaard. Hierdoor kunnen zij meer persoonlijke aandacht geven. Er is al een koppeling met RIS van Inforing (voor vroegsignalering) en OnView (software voor bewind en schuldhulp). In 2021 volgen meer koppelingen. Om dit voor gemeenten overzichtelijk te maken heeft Budlr met andere partijen onlangs de Social Fintech Alliantie opgericht.

 

Drempelverlagend

De tijdsbesparing met MijnIntake is enorm, zegt Alexander van Slooten, bewindvoerder bij Rappórt bewindvoering en inkomensbeheer. “Het grote voordeel is dat ik heel voorbereid bij iemand thuis kom. Ik hoef niet eerst langs te gaan om alle informatie te verzamelen; dat kan met MijnIntake vooraf in een digitale omgeving. Ik stuur een link en mensen kunnen zelf inloggen.” Persoonlijk begeleiders hoeven alleen nog maar te ondersteunen bij het verzamelproces. Ook voor bewindvoerder Wijbenga was het eerder een kwestie van informatie overtypen en handmatig alle paperassen doornemen. “En dat terwijl inwoners in zo’n situatie vaak al papiermoe zijn. Vaak ontbrak er iets bij het aanleveren van de stukken. Mensen hebben ook niet altijd meer het volledige overzicht.” Het platform verlaagt de drempel voor de inwoner, ervaart Van Slooten. “Bij twijfel kan ik nu zeggen: vult u het maar in, dan kijken we samen hoe u ervoor staat. Dat maakt het makkelijk die eerste stap te zetten.” Hij denkt dat gemeenten er goed aan doen zich te verdiepen in deze nieuwe technologie om de toeleiding tot schuldhulp te versnellen. “Ik heb MijnIntake al onder de aandacht gebracht bij het wijkteam in Amersfoort. Ik denk dat de behoefte ook daar heel groot is om in korte tijd iemands financiële situatie in kaart te kunnen brengen. Door minder tijd te verliezen aan administratie, komt er meer tijd voor persoonlijke aandacht.”

Meer weten?
Kijk op budlr.nl of neem contact op via info@budlr.nl.