Sprank 6 Lina gastcolumn

Barrières overbruggen

Stel je voor dat je in Nederland een verblijfsvergunning krijgt en daarmee deel uitmaakt van onze samenleving. Je mag werken, maar er zijn barrières om een baan te vinden. Je hebt een gat op je cv, beheerst de taal nog niet goed en hebt geen relevant netwerk of werkervaring opgedaan in Nederland.

Het CBS meldt dat 55 procent van de statushouders vijf jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning nog steeds werkloos is. Dat is zonde en schrijnend. Niet alleen omdat deze groep vaak gemotiveerd en gedreven is om te werken en hun talenten te benutten, maar ook gezien de groeiende behoefte aan arbeidskrachten en diversiteit op de arbeidsmarkt.

Om de stap naar de arbeidsmarkt te verkleinen, organiseert Incluusion, het vluchtelingenprogramma van de Universiteit Utrecht (UU), sinds 2021 traineeships voor statushouders. Zij doen zes tot acht maanden werkervaring op bij een afdeling van de UU, terwijl ze hun uitkering behouden. In deze periode maken ze kennis met de arbeidsmarkt en bouwen een relevant professioneel netwerk op. Daarnaast krijgen ze taallessen om hun Nederlands te verbeteren en een professionaliseringsbudget. Er is veel animo voor het programma: jaarlijks ontvangen we ongeveer tachtig aanmeldingen. Tot nu toe deden 26 trainees mee, van wie het merendeel tijdens of kort na hun traineeship een betaalde baan vond binnen of buiten de universiteit.

Kandidaten geven aan bij welke afdeling van de universiteit ze werkervaring willen opdoen, op basis van hun achtergrond en competenties. Een goede match tussen werkplek en trainee is van groot belang, omdat veel statushouders met een baan vaak op een niveau werken dat niet aansluit bij hun werk in het land van herkomst. Incluusion zoekt daarom met behulp van HR-adviseurs en andere betrokkenen naar een passend traineeship.

De trainees maken gebruik van het onboardingsaanbod voor nieuwe medewerkers. Dan leren ze over de organisatie, bedrijfscultuur en praktische zaken. Zij kunnen verschillende trainingen volgen voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en gebruikmaken van de diensten voor uitstromende medewerkers, zoals arbeidsmarktcoaching. Na de eerste traineeships richten we ons op het creëren van een tussenruimte, waar we open gesprekken voeren en kwetsbaar kunnen zijn. Zo organiseert Incluusion maandelijks themabijeenkomsten waar trainees hoogtepunten, uitdagingen en andere ervaringen van de werkvloer delen. In individuele gesprekken met trainees worden ook verschillende inclusievraagstukken aangekaart. Voel je je fijn in het team? Kun je jezelf zijn? Durf je vragen te stellen als er iets onduidelijk is?

Tijdens het traineeship vinden evaluatiegesprekken plaats tussen de trainee, begeleider en Incluusion. Deze momenten zijn waardevol om te reflecteren op het traineeship, ontwikkelings- en netwerkmogelijkheden te bespreken en onderliggende uitdagingen aan te pakken aan de hand van specifieke voorbeelden. Die uitdagingen hebben vaak te maken met gebrekkige communicatie. Wat verwachten we van elkaar? Hoe gedragen we ons op deze werkplek? Wat zijn hier eigenlijk de ongeschreven regels en zijn deze voor iedereen duidelijk? Wist je bijvoorbeeld dat je hier over je weekend kunt vertellen?

Het netwerk dat een trainee opbouwt tijdens het traineeship, blijkt waardevol voor de stap naar de arbeidsmarkt. Het sluitstuk is dan ook een event voor huidige en voormalige trainees, collega’s en vertegenwoordigers van organisaties die mogelijk waardevolle contacten bieden op de arbeidsmarkt. Netwerken staat tijdens dit event centraal. We hebben immers allemaal weleens iemand nodig om een volgende stap te kunnen zetten.

Wil je meer weten over hoe wij statushouders verder helpen? Kijk op onze website, of neem contact op met projectleider Lina Senen via incluusion-traineeship@uu.nl. Lina Senen, projectleider Incluusion Traineeships, Universiteit Utrecht, via incluusion-traineeship@uu.nl.

Lina Senen - projectleider Incluusion Traineeships, Universiteit Utrecht