De inwoner in je team

Langdurige stress heeft grote invloed op ons denken en doen. Uit onderzoek blijkt dat de basisbehoeften en cognitieve vermogens van mensen met financiële zorgen onder druk staan. Daarom is het belangrijk dat dienstverleners inspelen op die behoeften en rekening te houden met de gevolgen van stress voor het brein. Want een hoofd vol druk en stress is niet bevorderlijk voor het gedrag.

Een manier voor gemeenten (en anderen) om hier mee om te gaan, is stress-sensitieve dienstverlening. Deze aanpak sluit aan bij de ontregelde context waarin inwoners met langdurige stress zich bevinden. Dit draagt bij aan het verminderen van stress bij deze inwoners en biedt hun handvatten om, ondanks de uitdagingen van hun situatie, vaker hun doelen te bereiken. Naast mensen die gebukt gaan onder armoede en schulden, lopen ook andere groepen het risico op langdurige stress. Denk aan alleenstaande ouders, statushouders, mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, laaggeletterden, mensen die een nare scheiding hebben meegemaakt of slachtoffers van huiselijk geweld. Allemaal zijn zij gebaat bij stress-sensitieve dienstverlening.

Goed dat steeds meer gemeenten die stap zetten. Echter, het trainen van consulenten en schulddienstverleners is niet voldoende. Als je werkelijk impact wilt hebben, moet je deze kennis meenemen in de héle werkwijze, het beleid en het management. Stress-sensitief werken is niet een trucje dat je inkoopt en waarnaar je verder niet meer omkijkt. Het vraagt visie, strategie, een integrale benadering en een zorgvuldige implementatie.

De rol van jou als manager hierbij is tweeledig. Enerzijds zorg je ervoor dat je medewerkers de ruimte hebben om stress-sensitief te werken en bij te dragen aan een meer passende dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Dat doe je samen met je collega-managers, want: die brede, integrale visie. Daarnaast is het van belang je te realiseren dat die kwetsbare inwoner zich niet alleen buiten de muren van het gemeentehuis beweegt, maar ook in het eigen team. Hoeveel van jouw medewerkers zijn mantelzorger? Hoeveel van hen hebben een beperking? Schulden? Ja, ook bij jouw menselijk kapitaal kan er behoefte zijn aan een stress-sensitieve aanpak, omdat de stress die medewerkers ervaren impact heeft op hun leven én werk.

En die aanpak, die komt van jou. Jij als manager bent aan zet en wat let je? Beter aansluiten bij genoemde doelgroepen betekent namelijk ook effectiever je doelen behalen. Stress-sensitief werken draagt bij aan perspectief, participatie, veiligheid en financiële gezondheid. Voordat je tegenwerpt: ‘We hebben nu wel andere zaken aan ons hoofd’, bedenk eens hoeveel meer mensen tijdens de coronacrisis kampen met langdurige stress en hoeveel moeilijker het zal zijn de doelen te halen op het gebied van werk, zorg en ondersteuning. We kunnen het ons niet veroorloven een stress-sensitieve visie te parkeren totdat het beter gaat. Juist wanneer we grootschalig met langdurige stress, onzekerheid en uitdagingen te maken krijgen, is het nodig dat je met andere ogen kijkt naar je inwoner en naar de inwoner in je team.

Crystal Ziel - toegepast psycholoog en interim-manager sociaal domein