De supermarkt is niet eng

De vader van Mirthe heeft een angststoornis. Met zijn dochter naar de supermarkt gaan, is lastig voor hem. Dankzij meeleefmoeder Ank leert Mirthe dat de supermarkt geen enge plek is. Dat met een eigen karretje lopen en zelf boodschappen pakken zelfs hartstikke leuk is!

Meeleefgezinnen zijn een prachtig, innovatief burgerinitiatief om kwetsbare gezinnen te ondersteunen. Deze gezinnen bieden vrijwillig stimulerende opvang aan een jong kind van ouders met psychische problemen. Daarbij ontstaat een langdurige relatie tussen de twee gezinnen. Dit soort informele steun geeft het kind er een omgeving bij die rust en aandacht biedt. Ondertussen komen de ouders tot rust, waardoor zij met meer energie voor hun kind kunnen blijven zorgen. Mirthes vader zegt treffend: ‘Ik gun mijn kind een andere jeugd dan ik heb gehad. Door het meeleefgezin kan ik juist méér vader zijn.’

Mirthe kan thuis blijven wonen en krijgt een kansrijke start, mede dankzij de inzet van een meeleefgezin. Gelukkig. Denk maar eens aan de aangrijpende documentaire ‘Alicia’ uit 2017, als schrijnend voorbeeld van wat uithuisplaatsing kan doen met een kind.

Verdienen niet alle bijna 600.000 minderjarige kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen een betere start? Deze kinderen lopen aanzienlijk meer risico op het ontwikkelen van hechtings- en ontwikkelingsproblemen, een psychische stoornis of verslaving. Het manifest ‘1001 kritieke dagen’ van een aantal maatschappelijke organisaties en het actieprogramma ‘Kansrijke start’ van het kabinet zijn een stap vooruit. Maar we zijn er nog niet.

Daarom is het zo jammer dat de gemeentelijke financiering van meeleefgezinnen onzeker is en er nog steeds talloze kinderen op de wachtlijst staan. Kun jij daar iets aan veranderen? Toon lef, zet preventieve informele zorg voor jonge kinderen steviger op de kaart en onderneem actie. Enkele voorbeelden. Sommige gemeenten financieren vrijwillige initiatieven tijdelijk, vanuit een innovatiesubsidie. Maar hoe lang kun je een initiatief ‘innovatief’ blijven noemen? En juist omdat het meeleefgezin zo vernieuwend en anders is, past het niet in de bestaande ‘geldpotjes’ voor preventieve of informele zorg. Regel daarom bij het toekennen van een innovatiesubsidie ook meteen toekomstige financiële borging.

Andere gemeenten hebben geld gereserveerd voor preventieve interventies, maar kunnen daarmee slechts 0,1 procent van de doelgroep ondersteunen. Ken jij het aantal kinderen in je gemeente dat door de psychische problemen van de ouders niet dezelfde kansen heeft als andere kinderen? Streef na dat ze allemaal een kansrijke toekomst krijgen, geen kind uitgezonderd!

Verwijs je dergelijke interventies naar een aanbestedingstraject van jouw inkoopregio? Realiseer je dat burgerinitiatieven niet passen binnen de strakke kaders van zo’n traject. Deze gekunstelde vorm doet het innovatieve karakter van de interventies teniet. Ga je boekje eens te buiten door het verstrekken van een inkoopcontract, zonder de voorafgaande mallemolen van aanbesteding. Vraag je eerst naar de wetenschappelijke onderbouwing bij een interventie? Niet doen! Wetenschappelijk onderzoek doen naar effecten is voor deze initiatieven meestal niet mogelijk. Luister naar de verhalen van ouders en kinderen. Laat hun verhalen je overtuigen. Stichting MeeleefGezin heeft al meer dan honderd jonge kinderen een kansrijkere toekomst kunnen bieden, dankzij het vertrouwen van hun ouders in ons werk en de vele vrijwillige meeleefgezinnen. Help jij ons mee om alle kinderen een kansrijke start geven?

Sandra de Goeij - directeur Stichting MeeleefGezin