Denk mee met ondernemers in zwaar weer

Gemeenten hebben de schuldhulpverlening voor particulieren prima op orde, maar voor (zelfstandig) ondernemers loopt dit in de praktijk lang niet altijd gesmeerd. Begin 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Toen werd duidelijk dat ook zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente.

Veel gemeenten passen de Wgs niet goed toe, zodat zzp’ers in financiële moeilijkheden nog te vaak worden uitgesloten van schuldhulp. Met als gevolg dat zij zich eerst in de schulden moeten steken en – ten onrechte – hun bedrijf moeten beëindigen voordat de gemeente de Wgs op hen (als particulier) van toepassing acht. Zo worden veel zelfstandig ondernemers in de bijstand gedwongen. Terwijl de Wgs nu juist voorschrijft dat niemand mag worden uitgesloten van schuldhulpverlening.

Ondernemers met (tijdelijke) financiële problemen kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) als het voortbestaan van hun onderneming wordt bedreigd. Velen van hen zijn echter niet op de hoogte van deze voorziening. En voor degenen die te maken hebben met een dreigend faillissement, maar in de kern een gezond bedrijf hebben, kan de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) uitkomst bieden. Een advocaat kan met de Whoa in de hand met een meerderheid van de schuldeisers tot een akkoord komen. Maar ook voor deze optie geldt: onbekend maakt onbemind.

Zelf heb ik jarenlang een transportbedrijf gehad. Door verlies van twee grote opdrachtgevers bouwde ik voor mijn bv schulden op. En door privéborgstellingen voor mijn bedrijf ontstond er voor mij als particulier een aanzienlijke schuldenlast. Ik schaamde me om voor hulp bij de gemeente aan te kloppen, maar voor het voortbestaan van mijn bedrijf heb ik die stap uiteindelijk toch gezet. De gemeente vroeg vervolgens advies aan het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf. Dat stelde vast dat er een financieringsbehoefte van 10.000 euro nodig was om oude schulden te saneren. Met toestemming van de gemeente heb ik, heel uitzonderlijk, de sanering zelf mogen doen. Ik heb alle schuldeisers een voorstel tot finale kwijting gedaan, dat zij bijna allemaal geaccepteerd hebben. Met een dwangakkoord van de rechter zijn ook de overige schuldeisers alsnog akkoord gegaan en toen was ik schuldenvrij.

Deze ervaringen hebben mijn interesse en passie gewekt en met de nodige opleidingen ben ik mij gaan specialiseren tot budget- en ondernemerscoach en schuldhulpbegeleider. Als ervaringsdeskundige kan ik mij verplaatsen in de situatie van ondernemers met schulden. Ik weet hoe machteloos zij zich soms voelen, maar weet ook dat het tij te keren is. Met maatwerk. Ik treed dan ook graag op als intermediair tussen ondernemers met schulden en gemeenten waar de capaciteit en/of expertise ontbreekt om deze ondernemers goede ondersteuning te bieden.

Nu veel bedrijven na de coronapandemie blijven zitten met belastingaanslagen, huurachterstanden, achterstallige betalingen aan leveranciers en overige restschulden, wil ik een oproep doen. Meldt zich een gevestigde ondernemer met schulden bij het gemeentelijke loket en is er niet voldoende tijd of kennis in huis om de gemeentelijke schuldhulpverlening zelf goed te organiseren? Ga dan op zoek naar iemand in jouw regio die de begeleiding van deze ondernemer op zich kan nemen. Voorkom dat de coronaregelingen van de overheid voor niets zijn geweest en bedrijven alsnog omvallen. Help ze bij die eerste stap. Het is een stap vooruit naar nieuw perspectief.

Chris G. Ferdinandus - budgetcoach, schuldhulpverlener en bewindvoerder bij Eye for budget