Luister naar de uitvoering

Als uitvoerend professional in het sociaal domein ben je niet zomaar een voorbijganger in iemands leven. Je kunt voor inwoners echt het verschil maken. Daarvoor hebben we wel beleid nodig dat echt werkt in de praktijk. Dus moet er veel meer naar ons geluisterd worden. Vooral ook omdat wij als uitvoerders een belangrijke rol spelen bij het herstellen van het vertrouwen in de overheid.

Elke professional heeft verhalen. Van al die mensen die door welke omstandigheden dan ook bij ons terechtkomen. En voor de duidelijkheid: iedereen loopt kans om bij een van ons in de spreekkamer te belanden. Wij zien wat mensen nodig hebben en proberen dat binnen de kaders van regels en wetten te organiseren. En we zien dus waar de kinken in de kabel zitten.

Al die verhalen over de dagelijkse werkpraktijk moeten gehoord worden. Want daarin ligt de basis voor beter – en vooral uitvoerbaarder – beleid. Daarover moeten we blijven praten, met beleidsmakers, maar ook in onze eigen organisaties.

Een voorbeeld van zo’n verhaal? Dat ik in mijn werk met statushouders zie dat mensen even tijd nodig hebben om te ‘landen’. Terwijl het landelijk beleid gericht is op een zo snel mogelijke weg naar werk. Maar die weg is voor iedereen anders. Soms heeft het beste – en duurzaamste – resultaat wat meer tijd nodig. Daar is het beleid niet altijd op ingericht. En ook de organisatiedoelen dwingen soms tot snelle integratietrajecten. Dus: betrek professionals bij het landelijke beleid én bij het beleid van de gemeente, het UWV of welke uitvoeringsorganisatie dan ook.

Regels en beleid hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen in de overheid flink is gedaald. Het terugwinnen van dat vertrouwen doe je niet met andere regels, maar door er te zijn als mens. Dat is een gigantische taak voor ons als uitvoerend professionals. Tegelijkertijd barsten we van de ideeën en succesverhalen. Het is echt enorm belangrijk dat die gehoord worden. Werkgevers en het ministerie zouden dat veel beter moeten faciliteren.

Het is ook nodig dat het vak van uitvoerend professional als zodanig wordt erkend en gewaardeerd. SAM heeft bijvoorbeeld een beroepsstatuut waarop je kunt terugvallen als je worstelt met de dagelijkse praktijk van belangen van burgers die botsen met belangen van de overheid.

Ons vakmanschap bepaalt de kwaliteit van dienstverlening. Het is dus belangrijk dat elke professional zichzelf blijft ontwikkelen. Ik zie het zelfs als een recht dat je mag opeisen bij je werkgever. Daartoe roep ik alle professionals op. En ik roep alle werkgevers op: faciliteer die ontwikkeling, luister naar de uitvoering. Maak nieuwe werknemers het belang van hun werk goed duidelijk. Want we willen allemaal hetzelfde: de beste dienstverlening voor mensen die het nodig hebben.

SAM bestaat dit jaar 10 jaar. Het grote jubileumcongres is op 10 november. Kijk op SAM.nl.

Laura Snoek - bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging voor uitvoerend professionals in het publiek sociaal domein SAM en klantmanager en trainer werk en inkomen en specialist statushouders en migranten bij Werkzaak Rivierenland