Maak een punt van gendergelijkheid

Op 21 maart 2018 mochten alle stemgerechtigde Nederlanders naar de stembus om te stemmen voor de gemeenteraad. Slechts 53 procent van hen deed dit. Over een week, op 16 maart, vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. WOMEN Inc. voert campagne met als doel deze opkomst te verhogen en, misschien nog wel belangrijker: de mensen die gaan stemmen een punt te laten maken van gendergelijkheid.

Want net als de nationale overheid heeft de lokale overheid grote invloed op het bereiken van gendergelijkheid. Dat actie hard nodig is, blijkt uit veel cijfers: zo krijgt twee op de drie jonge vrouwen te maken met straatintimidatie, zijn 750.000 mantelzorgers (van wie de meerderheid vrouw) in Nederland overbelast door een tekort aan financiële waardering en worden mensen die een afspraak hebben voor een abortus bij de kliniek nog vaak aangesproken door demonstranten die hen op andere gedachten willen brengen.

De nationale overheid kan wet- en regelgeving toepassen om deze zaken aan te pakken, maar ook de lokale overheid heeft een cruciale rol bij het verbeteren van de kansen van vrouwen. Zo zijn er gemeenten die een bufferzone in het leven roepen rondom abortusklinieken die demonstranten op gepaste afstand houden. Weer andere gemeenten helpen mantelzorgers met respijtzorg (vervangende zorgverleners), waardoor zij een adempauze krijgen. En er zijn plekken in Nederland waar actief beleid gemaakt wordt voor het voorkomen van straatintimidatie, bijvoorbeeld door met vrouwen door nieuwe wijken te lopen om te kijken wat er veiliger kan.

Iedere stem op 16 maart heeft dus invloed op de kansen van vrouwen; dat geldt ook voor vrouwen die werkzaam zijn in het sociaal domein. En op de werkvloer heb je als werkgever of leidinggevende invloed op gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Denk aan het meten van een eventuele loonkloof (binnen de overheid is deze 8 procent), maar ook flexibel werken faciliteren of inzetten op diversiteit in de top. De gemeenteraad kan een drijvende kracht zijn achter verandering bij werkgevers, ook als werkgever zelf. Er is bijvoorbeeld op initiatief van gemeenteraadsleden in Enschede bij die gemeente onderzoek gedaan naar ongelijke beloning.

Het moge duidelijk zijn dat je stem op 16 maart ertoe doet. Om inzicht te geven in hoe je precies een punt kunt maken van gendergelijkheid, heeft WOMEN Inc. Het Stem Gendergelijkheid stappenplan opgesteld: ga stemmen, check je partij, stem op een vrouw, laat je horen en zet je in!

Sander Heithuis - Redacteur bij WomenInc