eindredacteur

Dorine van Kesteren

Dorine van Kesteren is journalist en eindredacteur en interviewt voor Sprank politici, filosofen, sociologen, psychiaters, juristen, economen en arbeidsmarktdeskundigen. ‘De afgelopen jaren heb ik een stoet aan interessante mensen mogen interviewen voor Sprank. Dan spraken we bijvoorbeeld over de waarde van werk, het concept zelfredzaamheid, de menselijke maat bij de overheid, de tweedeling in de samenleving, sociaaleconomische gezondheidsverschillen, laaggeletterdheid en de ‘zeven vinkjes’ van journalist Joris Luyendijk. De thematiek in het sociaal domein is breed en bovenal maatschappelijk relevant. Een prachtige klus voor mij als tekstschrijver en eindredacteur. Zeker ook omdat we het blad maken met een groep zeer betrokken collega’s.’