Per 1 januari valt de inburgering van nieuwkomers geheel onder de regie van gemeenten.

De gemeente Stadskanaal is al sinds het voorjaar bezig zich hiervoor klaar te maken. Atte Spanjer, klantmanager Werk, voelt dat er veel op hem en zijn collega’s afkomt. “Ik verdiep me in de nieuwe wetgeving en ik lees me in waar mogelijk. Maar toch had ik het gevoel: Doen we het wel goed? Krijgen we alles op de rit als het zover is?” Atte besloot zich samen met zijn collega’s op te geven voor het leertraject ‘Voorbereid op de nieuwe wet Inburgering’ van Divosa. “Met het idee: hoe eerder we de training volgen, hoe beter we onze kennis meteen kunnen inzetten als we de wet straks in de praktijk gaan vormgeven.”

Hoe die praktijk er precies komt uit te zien, zal per gemeente verschillen. Duidelijk is wel dat er veel verandert voor het werk van de klantmanager. Zo behoren de brede intake en het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie straks tot de taken van de gemeente. De training is dan ook bedoeld om meer grip te krijgen op de wet en de rol en verantwoordelijkheden die klantmanagers en inburgeringsconsulenten krijgen.

Leren van elkaar In een vijfdaags leertraject komen de belangrijkste veranderingen in de wetgeving aan bod. Deelnemers krijgen meer inzicht in het hoe en waarom van de wet en het vormgeven van de regierol van de gemeente. Ze krijgen handreikingen hoe zij zich kunnen verhouden tot een diverse groep inburgeraars en worden bewust gemaakt van hun eigen ‘culturele bril’. De training kan bij gemeenten op locatie worden gegeven, maar individuele inschrijving is ook mogelijk.

Atte koos voor het laatste en kwam daardoor in een groep met collega’s uit andere gemeenten terecht. “Dat was heel leerzaam. Je merkt dat elke gemeente een eigen manier van werken heeft. Ik kies er bijvoorbeeld heel bewust voor om de intakegesprekken en ook de meeste vervolggesprekken bij statushouders thuis te doen, in plaats van in een asielzoekerscentrum of het gemeentehuis. Het helpt bij het opbouwen van een goede relatie tussen mij en de statushouder. En dat levert weer meer persoonlijke informatie op tijdens het gesprek, wat van belang kan zijn voor een succesvol verloop van het inburgeringstraject. Toen ik dat in de groep vertelde, zei een andere deelnemer meteen: ‘Dat ga ik ook voorstellen aan mijn leidinggevende.’.”

Zelf nam Atte ook iets mee van de training: een set kaarten met vragen erop als: ‘Noem twee dingen waar je beter in wil worden’ en ‘Wanneer ga je tevreden naar huis?’. “Vragen die de statushouders echt uitnodigen om te vertellen over hun eigen ervaringen, hier of in het land van herkomst. De kaarten heb ik allemaal uitgeprint en regelmatig kies ik hieruit een vraag om te gebruiken in een gesprek. Dit zorgt vaak net voor wat andere informatie.”

Spannend

“Of we er echt helemaal klaar voor zijn, zal de praktijk straks uitwijzen. Dat is en blijft toch het spannende van een nieuwe wet. Maar ik weet nu dat we op de goede weg zitten”, zegt Atte. “Ik verliet de training met een groter gevoel van zekerheid dan ik daarvoor had. Het gaf me het zelfvertrouwen waardoor ik nu denk: laat maar komen, die wet.”

Meer weten over de training?

Willen klantmanagers van jouw afdeling zich verder verdiepen in de nieuwe Wet inburgering? Tijdens deze training leren zij meer over o.a. de wet, Brede intake en PIP en krijgen ze handvatten om hun veranderende rol vorm te geven. Meer informatie: divosa.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Divosa.