Samen met zo’n vijftien managers van andere gemeenten die gebruikmaken van applicaties van Centric, praat Rob van Straaten mee over de dienstverlening van het IT-bedrijf en de richting die het op wil.

“Dat is belangrijk, omdat de producten van Centric essentieel zijn voor ons werk. In het Strategisch Overleg Sociaal Domein halen wij op welke ontwikkelingen gemeenten en Centric zien aankomen en wat dit betekent voor de dienstverlening van Centric. Zo bepalen we gezamenlijk wat we belangrijk vinden, in plaats van Centric te overstelpen met vijftig verschillende IT-vraagstukken vanuit individuele gemeenten.”

VerSaaSing

Er zijn op dit moment best wel wat uitdagingen in het sociaal domein, aldus Van Straaten. “Zo komen er vanuit Den Haag steeds weer nieuwe regelingen die extra werk opleveren. En in het kader van de menselijke maat ontstaat er meer en meer ruimte om af te wijken van regels. Dat vraagt weer om extra tijd, onderzoek en aandacht van consulenten. Aan de andere kant is de arbeidsmarkt er niet beter op geworden. Kortom: we moeten meer werk doen met minder mensen.”

Een IT-oplossing waaraan nu gewerkt wordt om gemeenten te ontzorgen en minder afhankelijk te maken van de eigen IT-mensen, is de overstap van Centric naar SaaS (Software as a Service). Daarbij verhuist de software die gemeenten gebruiken van hun eigen servers en computers naar het centrale systeem van Centric. Van Straaten verduidelijkt: “Suites voor het Sociaal Domein worden nu bij iedere gemeente geïnstalleerd op een server. Als er updates zijn of er moet iets anders met de software gebeuren, moeten die gemeenten dat zelf doen. Bij ‘verSaaSing’ wordt alles centraal geregeld via Centric. We bespreken deze overstap in het Strategisch Overleg en behandelen vraagstukken als: ‘Kunnen we bij verSaaSing nog wel bij onze eigen data?’ of ‘Kunnen we alles nog zo inrichten dat het past bij onze gemeente?’

Nieuwe informatievoorziening

Van Straaten vervolgt: “Daarnaast vragen we als gemeenten aan Centric om producten in te richten volgens de principes van Common Ground. Hierbij worden data losgekoppeld van werkprocessen en applicaties, zodat gegevens ook op andere plekken en door andere systemen gebruikt kunnen worden. Een enorme klus waarin veel geïnvesteerd moet worden, maar die de gemeentelijke dienstverlening uiteindelijk aanzienlijk zal verbeteren. Anderszijds denkt Centric na over de stappen die zij, maar ook wij als gemeenten, moeten zetten in de richting van Common Ground.”

IT-oplossingen lijken vaak simpel als je erover praat, maar blijken altijd complex om te realiseren, weet Van Straaten. “Het is daarom erg belangrijk dat we als gemeenten samen optrekken en heel duidelijk zijn in wat we vragen van een IT-leverancier. Daarom nemen we vanuit Enschede ook actief deel aan GBI, Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen. Mijn uiteindelijke belang is dat we bij de gemeente goede IT-producten hebben voor onze uitvoerders, zodat zij onze inwoners zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar werk, school of een uitkering.”

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Centric.

Meer informatie

over de producten van Centric voor het sociaal domein vind je op: centric.eu/nl/oplossingen/overheid/
sociaal-domein. Of neem contact op met de commerciële binnendienst. Zij zijn te bereiken via info.pss@centric.eu of (0182) 34 57 01.