Er gaat een hoop veranderen. Bij de Brede intake wordt straks zoveel mogelijk informatie uitgevraagd.

Gemeenten door het hele land bereiden zich op alle mogelijke manieren voor op de nieuwe wet die per 1 januari 2022 ingaat. Vanaf dat moment krijgen zij de volledige regie over het inburgeringsproces van nieuwkomers. Trainingen voor klantmanagers, het opzetten van cursussen en overleggen met regionale partners: alles om inhoudelijk goed voorbereid te zijn.

Eén belangrijk onderdeel krijgt vaak wat minder aandacht, weet Ruud Henry, Business Development manager van Centric: de ICT. Hoe ga je als gemeente al die inburgeringstrajecten bijhouden? “Vaak hebben gemeenten alles in kannen en kruiken en dan wordt er gedacht: oh ja, die ICT moeten we ook nog doen.” In mei bracht Centric al een vernieuwde versie op de markt van de huidige Module Inburgering voor gemeenten, ontworpen met de nieuwe wet in gedachten. “Dit jaar zijn er al veel pilots gestart met bijvoorbeeld de Brede intake, die onderdeel wordt van de inburgeringswet. We wilden dit vast aanbieden zodat gemeenten ook met het ICT-gedeelte al konden oefenen.”

Basis voor inburgering

Dit om een goed plan van aanpak te kunnen maken in het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). En dan zijn er ook nog de verschillende leerroutes, het Participatieverklaringstraject en de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Al die onderdelen hebben een plekje gekregen in de nieuwe Module Inburgering, zegt Henry. “Dat vormt de basis voor je inburgeringstrajecten.”

Gemeenten kunnen nog een stapje verder gaan en zaken als budgetmonitoring en gegevens over leveranciers en cursussen bijhouden. En misschien nog wel belangrijker: de persoonlijke omstandigheden van inburgeraars. “Zeker bij statushouders die gevlucht zijn, speelt op de achtergrond vaak andere problematiek, bijvoorbeeld een oorlogstrauma. Die aspecten kunnen belangrijker zijn dan opleidingsniveau of werkervaring. Want als je niet weet waarmee iemand worstelt, dan laat je diegene misschien een cursus volgen, terwijl dat op dat moment helemaal niet lukt.”

Toegankelijk

Een van de uitdagingen in de nieuwe wet is de koppeling met gegevens van andere organisaties. Zo zijn de afspraken over de warme overdracht vanuit het COA en DUO richting gemeenten nog altijd niet rond. Maar ook als het gaat om partners in de regio, zoals taalscholen, is het nog niet mogelijk alles in één systeem bij te houden. “We zijn nu wel bezig om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Henry. “We willen de informatie zoveel mogelijk bij één bron inzichtelijk maken en dit ook voor iedereen toegankelijk maken.”

Om de gegevens als gemeente in elk geval zelf goed op orde te hebben, is het vooral van belang om op tijd te beginnen. “Vanaf het moment dat een gemeente bij ons komt, kunnen medewerkers al wat uitproberen in een testomgeving. Je hoeft echt niet te wachten tot alles precies rond is.” Een goede voorbereiding kan rust en houvast geven in een spannende tijd, benadrukt hij. “Er wordt nu veel over gepraat en geschreven, maar uiteindelijk zul je het concreet moeten maken. Dat proberen wij te faciliteren.”

Meer weten over de Module Inburgering? Neem dan contact op met Ruud Henry van Centric: 06-22371462 of ruud.henry@centric.eu.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Centric.