Gemeenten stonden na de decentralisaties voor vragen als: Hoe kunnen we de dienstverlening in het sociaal domein hierop optimaal aanpassen?

Hoe kan het slimmer, sneller en efficiënter? Is digitalisering een antwoord? “Gemeenten nodigden ons uit om mee te denken en vanaf dat moment ontwikkelen we samen met hen onze eDiensten.”, memoreert Niels van der Plas, destijds consultant bij Centric. Tegenwoordig buigt hij zich als productmanager over de toekomst en strategie van de eDiensten Sociaal Domein.

Digitale omslag

Een van de gemeenten die gebruikmaakt van Centrics eDiensten, is Nissewaard. Leo Kleijburg houdt zich daar bezig met het optimaliseren van de dienstverlening van de afdeling Werk en Inkomen. “Wij werken al een paar jaar met de eDienst Mijn Inkomen. Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen hierin onder meer hun persoonlijke gegevens bekijken, uitkeringsspecificaties of jaaropgaven downloaden, het vakantiesaldo bekijken en wijzigingen in hun situatie doorgeven.”

Nog niet zo lang geleden verzond de gemeente alles nog via de post, vertelt hij. “Klanten belden ons toen ook nog weleens met de vraag of hun uitkering al betaald was. Nu is alle informatie 24 uur per dag beschikbaar – een digitale omslag die de landelijke overheid ook van ons vraagt. De eDiensten helpen ons daarbij.” Kleijburg benadrukt dat persoonlijk contact evengoed heel belangrijk blijft. “Vooral voor mensen die niet zo goed meekunnen in de digitalisering. Wij hebben bijvoorbeeld computers op het stadhuis waar mensen samen met een professional achter kunnen plaatsnemen als dat nodig is. En er zijn vrijwilligersorganisaties die inwoners hiermee kunnen helpen.”

Vlotte uitwisseling

Centric biedt gemeenten support over de volle breedte van het sociaal domein: van inkomensondersteuning en zorg tot het verstrekken van uitkeringsspecificaties. Van der Plas: “Met onze eDiensten ondersteunen we ook regievoering van complexere dossiers, waarin verschillende onderdelen van het sociaal domein bij elkaar komen. Behalve de professional wil je ook de inwoner meer inzicht geven. Zo hebben we een functionaliteit gebouwd waarmee burgers zelf acties kunnen uitvoeren, zoals het plannen van afspraken en meewerken aan het plan van aanpak. Die openheid en transparantie passen bij deze tijd.”

Centric zorgt verder voor een vlotte uitwisseling van gegevens tussen de verschillende eDiensten, zegt Van der Plas. “En we laten de gegevens bij de bron, we tonen ze realtime. Wordt er bijvoorbeeld een betaling gedaan, dan is dat meteen zichtbaar.” Dit alles uiteraard in lijn met de Common Ground-gedachte en AVG-voorschriften. “De enige die toegang heeft tot het inwonersportaal is de inwoner zelf, met een DigiD.”

Samen doorpakken

Van der Plas voelt trots bij het eDiensten-aanbod. “Zeker omdat we ons altijd openstellen voor onze klanten en zij zich voor ons. We hebben een expertgroep van gemeenteprofessionals die met ons meedenkt.” Ook Leo Kleijburg denkt graag mee over het aanbod. “We bespreken geregeld met Centric waaraan wij nog behoefte hebben. Ik denk dat er nog veel mogelijk is aan digitalisering in het sociaal domein.”

Centric blijft producten bijschaven en nieuwe ontwikkelen, zegt Van der Plas. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig met functionaliteiten voor de aandachtsgebieden werk en zorg. En eind 2021 hebben we in korte tijd een applicatie ontwikkeld waarmee zzp’ers een aanvraag bijstandsverlening voor zelfstandigen kunnen doen; een eDienst die door de coronacrisis urgentie kreeg.”

Een groot deel van de eDiensten is door de koppeling met de Centric-suites bijna plug-and-play. Soms is wel meer maatwerk nodig, zegt Kleijburg. “De bijzondere bijstand is bijvoorbeeld per gemeente verschillend geregeld.” Van der Plas: “Waar nodig helpen we om de specifieke beleidskeuze van een gemeente te vertalen in oplossingen.”

Van der Plas benadrukt tot slot dat veiligheid en betrouwbaarheid de hoogste prioriteit hebben. “Wij leveren altijd SaaS, dus alle oplossingen worden beheerd in de Centric-cloud. En elk jaar laten we ons auditen op de eisen van de overheid en de richtlijnen van de NCSC. De resultaten delen we met de gemeenten. Gegevens het in sociaal domein zijn heilig wat ons betreft en we doen er alles aan die te beschermen.”

Meer weten?

Zie het e-book over de eDiensten Sociaal Domein van Centric.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Centric.