“We zagen in Land van Cuijk steeds meer mensen met financiële problemen”, vertelt Geoffrey Schell,

beleidsmedewerker van de gemeente. “Maar wij kregen deze mensen vaak pas in beeld als bewindstelling al was uitgesproken door de rechter. Het was onze wens deze inwoners in een eerder stadium hulp te bieden, om escalatie en problemen op andere leefgebieden te voorkomen.”

Snel in beeld Maatschappelijke mogelijkheden waren er volgens Schell altijd al genoeg, maar die werden niet optimaal benut. Door de samenwerking tussen de gemeente, ketenpartners en zo’n 25 bewindvoerders die zich aan het project hebben verbonden, gebeurt dat nu wel. Met Samen op Maat (SOM) laten bewindvoerders hun klanten eerst een screening doen bij het gemeentehuis om te kijken in hoeverre zij zelfredzaam en leerbaar zijn. Heeft iemand meer baat bij ondersteuning door de gemeente of een ketenpartner, dan blijft een verzoek voor bewindstelling achterwege.

“We bekijken snel welke dienstverlening het beste pas bij de klant”, zegt projectmanager Mirjam Zwamborn van PLANgroep. “Dat is maatwerk. Sommigen hebben voldoende aan een adviesgesprek of een budgetcursus, anderen hebben budgetbeheer, beschermingsbewind of mentorschap nodig.” Ze is niet bang dat het misgaat als mensen na jaren bewind weer op eigen benen komen te staan. “Deze gemeente is heel actief met vroegsignalering. Dus als er problemen zijn, komen ze snel weer in beeld en is er met alle ketenpartners voldoende vangnet om in te grijpen.”

Ook als iemand wel bewind nodig heeft, is de screening heel waardevol, stelt Zwamborn. “De bewindvoerder krijgt meteen veel informatie over de klant: over hoe hij of zij in de wedstrijd zit, over gedrag en motivatie, over leervermogen. Bewindvoerders hebben vaak een groot en breed takenpakket en krijgen daar niet zo veel uren voor. De screening bespaart hun tijd, ze kunnen snel handelen.”

Goud waard “Het is niet moeilijk om een project te verzinnen en uit te rollen”, zegt Zwamborn. “De crux zit ‘m in verbinding blijven zoeken, borging en het levend houden.” Schell: “En hoe goed je het van tevoren ook uitdenkt, er komt onderweg altijd iets nieuws voorbij. Je moet eraan blijven werken, flexibel zijn.”

Aan dat laatste ontbreekt het volgens Zwamborn niet bij de gemeente Land van Cuijk. “Als we tegen problemen aanlopen, steken we de koppen bij elkaar en hebben we de oplossing ook zo weer bedacht. Deze gemeente heeft lef. Ze zijn hier niet bang om andere stappen te zetten of iets nieuws te proberen. Dat maakt het project succesvol.”

Schell is zeer te spreken over de goede communicatie tussen de gemeente en de deelnemende bewindvoerders. “We weten elkaar te vinden, mede door eerdere bijeenkomsten waarin bewindvoerders konden meedenken.” Zwamborn: “De bewindvoerders zoeken vrij snel contact om even te sparren over een casus of om advies te vragen. Dat is zeker aan het begin van zo’n project goud waard.”
De inwoners van Land van Cuijk halen de grootste winst uit het SOM-project, zegt Schell. “Niet in de laatste plaats omdat het goed is voor hun eigenwaarde om weer dingen zelf te kunnen doen. Maar het levert de gemeente natuurlijk ook wat op. We gaan het zeker merken in de kosten voor bewindvoering via de bijzondere bijstand.”

Ook de gemeenten Velsen en Haarlemmermeer hebben het project Samen Op Maat opgepakt. Met een aantal andere gemeenten voert PLANgroep nog gesprekken.

Meer weten over Samen op Maat?

Kijk op PLANgroep.nl of neem contact op met Mirjam Zwamborn via 0345 – 63 82 77 of mzwamborn@plangroep.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van PLANgroep.