Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is het gedachtegoed van onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber. Haar onderzoek onder grote groepen mensen leidde tot een spinnenwebmodel met zes dimensies voor Positieve Gezondheid:

  • Lichaamsfuncties – Ik voel me gezond en fit
  • Mentaal welbevinden – Ik voel me vrolijk
  • Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
  • Kwaliteit van leven – Ik geniet van mijn leven
  • Meedoen – Ik heb goed contact met andere mensen
  • Dagelijks leven – Ik kan goed voor mezelf zorgen

Door mensen naar alle dimensies te laten kijken en hun te vragen waar ze meer van willen, draag je bij aan hun vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Zo help je mensen hun veerkracht te vergroten. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Herkenbaar gedachtegoed

De praktische vertaling die Huber heeft gemaakt, spreekt veel mensen en organisaties aan. Zo ook Bewegen Werkt. Adviseur Marike van Kalken: “Wij zijn met Positieve Gezondheid in aanraking gekomen via onze coaches en samenwerkingspartners. We herkennen ons in het gedachtegoed en zijn enthousiast over de aanpak.”

Twintig jaar geleden startte Bewegen Werkt (toen nog Ergo Control) met een beweegprogramma voor uitkeringsgerechtigden. Het idee: mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beweging laten komen om fitter en gezonder te worden en een beter dagritme en meer sociale vaardigheden te krijgen. Het doel is om hen klaar te stomen voor (vrijwilligers)werk. “Inmiddels hebben we zo’n 20.000 mensen mogen begeleiden.”

Bewegen Werkt heeft de methodiek van het beweegprogramma vergeleken met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Van Kalken: “Op basis van onze analyse werken wij volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid, alleen hebben we dit nooit zo genoemd. Deze manier van kijken naar gezondheid en daarover het ‘andere’ gesprek aangaan, dat doen we bij Bewegen Werkt al twintig jaar.”

Om Positieve Gezondheid te beschrijven, gebruikt Bewegen Werkt informatie van de website van het Institute for Positive Health (2020a).

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Bewegen Werkt.

Wil je meer weten over de aanpak van Bewegen Werkt? En hoe zij Positieve Gezondheid toepassen? Download dan het whitepaper op: bewegenwerkt.nl/participatie.