Zelfstandigen kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

als het even niet goed gaat met hun bedrijf, als ze vanuit een uitkering een bedrijf willen starten of als ze hun bedrijf willen beëindigen. Met het stoppen van de Tozo-regeling na 30 september, neemt het aantal Bbz-aanvragen naar verwachting flink toe. De ‘eDienst aanvragen Bbz’ van Centric biedt uitkomst. Het instrument combineert een klantvriendelijke benadering van ondernemers met een forse lastenverlichting voor de gemeente.

Van intake tot afhandeling

De eDienst aanvragen Bbz is een van de eDiensten voor het sociaal domein van Centric. Met het instrument kunnen gemeenten het volledige Bbz-aanvraagproces automatiseren, van intake tot beoordeling en afhandeling. Dat gaat als volgt: ondernemers dienen hun aanvraag voor een uitkering of bedrijfskrediet digitaal in. Omdat de eDienst samenwerkt met de backoffice van de gemeente en met landelijke bronnen, zijn alle gegevens die al bij de gemeente bekend zijn, vooraf op het online formulier ingevuld. De aanvrager hoeft alleen nog een aantal aanvullende vragen te beantwoorden en voegt noodzakelijke bewijsstukken toe. Voor de beoordeling en afhandeling van de uitkerings- of kredietaanvraag wordt de Gripvol Adviestool ingeschakeld, hiervoor speciaal ontwikkeld door bedrijfskundig adviesbureau Gripvol.

Drie routes

De eDienst kent voor elke aanvraag drie mogelijke routes: de snelle route, de snelle route met bijzonderheden (ook wel: oranje route) en de handmatige route. De snelle route is bedoeld voor aanvragen van gevestigde ondernemers voor uitkeringen en kan in principe volledig digitaal worden afgehandeld. De oranje route is er voor aanvragen die om nadere informatie vragen op één of enkele punten. De consulent belt de ondernemer in dat geval voor afstemming en/of doet dossieronderzoek. De handmatige route lijkt op het bestaande aanvraagproces van gemeenten en is bedoeld voor kredietaanvragen, aanvragen van nog niet gevestigde ondernemers en/of aanvragen waarbij twijfel bestaat over de levensvatbaarheid van de onderneming. Door dit onderscheid te maken, kunnen gemeenten hun tijd en middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Efficient en uniform

Bureau Zelfstandigen Fryslân en ROZ Groep hebben geholpen bij de ontwikkeling van de aanvraagtool. Simone Keuper, coördinator bij ROZ Groep: “Wij voeren de Bbz-aanvragen uit voor zeventien gemeenten in Twente en de Achterhoek. Bij veel gemeenten, en ook bij ons, is dat proces onvoldoende gedigitaliseerd. We werken nog met papieren aanvraagformulieren en de informatie komt op allerlei manieren bij ons binnen. Dat kan efficiënter. Bovendien waren we toe aan een goede vervanger van ons eigen levensvatbaarheidsonderzoek, aan een uniformer werkdocument met aanvullende informatie.”

Tijd voor de ondernemer

Iedere aanvraag wordt in de basis individueel beoordeeld, waardoor maatwerk nog steeds mogelijk is. “Maar het is – zeker nu de Tozo bijna stopt – een groot voordeel dat we een flink deel van de aanvragen versneld kunnen afronden”, zegt Keuper. “Als een ondernemer geen problematische schulden heeft en het bedrijf voor de corona-uitbraak gewoon levensvatbaar was, volstaat een geautomatiseerde, minimale check.” Haar collega’s die de eDienst aanvraag Bbz al kennen, zijn er enthousiast over, weet Keuper. “Het instrument is gebruiksvriendelijk en dankzij de integratie met het Suite-programma van Centric waarmee we al werkten, zijn we minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. Tijd die we kunnen besteden aan een goed gesprek met de ondernemer.”

Voor meer informatie over de eDienst aanvragen Bbz kun je contact opnemen met Karlijn van Duinen van Centric: 06-288 6084 of karlijn.van.duinen@centric.eu.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Centric.