Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten het wettelijk verplicht, maar Hollands Kroon is al zo’n drie jaar bezig met de vroegsignalering van schulden.

Een bewuste keuze, vertelt Yvette Kruijer, consulent in het wijkteam schulddienstverlening. “We kregen geregeld berichten van verzekeraars, zorginstanties en de woningbouwvereniging dat mensen problemen hadden hun rekeningen te betalen. Als zelfsturend team houden we liefst alles in eigen hand, zitten we graag kort op de bal. Daarom besloten we extra te gaan letten op schuldsignalen, zoals achterblijvende huurbetalingen. Ook zijn we structureel overleg gaan organiseren met onze belangrijkste ‘oren en ogen’ in het veld, waaronder de Voedselbank en VluchtelingenWerk. Sinds we hiermee zijn gestart, is het aantal vroegmeldingen
gestegen. Ook zien we dat sommige mensen zich niet meteen, maar na een half jaar tóch voor een traject melden. Hoe we dat weten? Uit onze data.”

Sneller en persoonlijker

Die data komen uit Stratech Insight; een in house schulddienstverleningsplatform dat rechtstreeks is gekoppeld aan het vroegsignaleringssysteem. Kruijer: “Eerder lieten we onze schuldregelingen over aan een externe partij, maar daar zijn we vijf jaar geleden vanaf gestapt. We wilden het zelf doen, om cliënten sneller en vooral persoonlijker te helpen. Bovendien was het financieel aantrekkelijker.”

Stratech Insight verschaft Kruijer en haar collega’s detailinformatie over schulddienstverlening en over diensten en producten als budgetcoaching en betalingsregelingen. “Van al onze cliënten kennen we het gemiddelde schuldbedrag, het gemiddeld aantal schulden en het aantal regelingen met een geaccepteerd aanbod. Verder zien we in één oogopslag of we de termijnen van het 120-dagenmodel halen en hoe het bijvoorbeeld zit met het aantal vorderingen, de gemiddelde reactietijd per schuldeiser en het gemiddelde aanbodpercentage.”

Deep dives

Het duurde even voor Kruijer kon lezen en schrijven met het programma (‘Ik snap hoe je specifieke informatie zoekt én vind het leuk’), maar intussen wil en kan ze niet meer zonder. “Via deep dives in onze data zie ik precies bij wie schuldenlasten bovengemiddeld stijgen of schuldhulptrajecten té lang duren. Hier stemmen we gericht onze acties op af. Neemt het aantal budgetcoachaanvragen toe? Dan kijken we meteen wat we kunnen doen. Soms volstaat het sturen van een folder, soms is meer nodig en delen we onze conclusies bijvoorbeeld met het Team Inkomen om samen tot een oplossing te komen. Laatst nog vroeg een collega me namens de wethouder of ik wist hoeveel zelfstandigen zich het afgelopen halfjaar bij ons hadden gemeld. Eén druk op de knop was voldoende.”

Gericht helpen

Groot voordeel van Stratech Insight: het geeft richting en leidt tot meer inzicht. Kruijer: “In het kader van onze resultaatgerichte afspraken wilden we afgelopen jaar via vroegsignalering het aantal 100 procent-betalingsregelingen laten stijgen en het aantal schuldregelingen terugbrengen. Omdat onze doelen SMART zijn geformuleerd, wisten we precies of en waar we moesten bijsturen om ze te halen. Dat is ook gelukt. Ik ben weleens benieuwd hoe andere gemeenten hun schulddienstverlening organiseren. Waar halen zij hun inzicht vandaan om mensen gericht te helpen en individuele projecten te starten? Voor ons werkt Stratech Insight in ieder geval heel goed. Alles wat we doen, maken we meetbaar en dat leidt tot meer kwaliteit. Bij ons en – het allerbelangrijkst – voor onze burgers.”

Meer weten?

Neem contact op met René Kock: r.kock@stratech.nl of 06-51694106. Kijk voor meer informatie over Stratech Insight op Stratech.nl/insight-voor-perspectief.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Stratech.