“Op basis van signalen onderzoeken wij jaarlijks een deelvan de uitkeringsgerechtigde inwoners en aanbieders van zorg”,

vertelt Jan-Willem Sies, teammanager Fraudebestrijding bij de gemeente Tilburg.  “In iets meer dan de helft van de onderzoeken naar verstrekte uitkeringen tonen we onrechtmatigheden aan. Bewust, maar zeker ook onbewust.”

In Tilburg maken ze gebruik van InSZicht, een applicatie voor handhavers, toezichthouders, sociaal rechercheurs en andere professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met preventie en handhaving. Via de app hebben zij toegang tot klantdossiers die zij kunnen aanvullen met onder meer gespreksverslagen, rapporten, getekende formulieren en foto’s van bewijslast. De app, die enige jaren geleden met hulp van de gemeente Tilburg is ontwikkeld door technologiebedrijf Maxdoro, wordt steeds aangepast en uitgebreid met nieuwe technische mogelijkheden, wensen van gebruikers en aanvullende dienstverlening. Sies: “Inmiddels maken veel gemeenten er gebruik van en delen we met elkaar niet alleen kennis hierover, maar ook standaardformulieren.”

Meteen ondertekenen

De gemeente Tilburg gebruikt InSZicht voornamelijk voor de handhaving van de Participatiewet, waaronder nu ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) valt. Sies noemt het een groot voordeel dat de handhavers en sociaal rechercheurs direct verslagen kunnen maken van spreekkamergesprekken en huisbezoeken en die ook meteen kunnen laten ondertekenen door de uitkeringsgerechtigde inwoner of zorgaanbieder. Per e-mail ontvangen zij daarna een kopie van het getekende verslag of formulier.

Ook de toestemming van een inwoner om zijn of haar woning te betreden, kan onmiddellijk worden vastgelegd. “Voorheen ging het allemaal met pen en papier en heen en weer om een akkoord te krijgen. Dat was een drama. Vaak zag je die papieren nooit meer terug. Nu is het hele proces, de hele formulierenstroom, geautomatiseerd. Dat verloopt allemaal supersoepel. Ter plekke ben je misschien iets meer tijd kwijt, maar terug op kantoor hoef je niet meer alles in te voeren. Als iedereen heeft getekend, is het klaar en heb je er geen omkijken meer naar. Dat is prettig.”

Koppeling applicaties

Alle informatie die wordt ingevoerd in de applicatie, wordt straks automatisch toegevoegd aan het dossier in de ‘Suites voor het Sociaal Domein’ van Centric, partner van Maxdoro. Gaat er na een tijdje opnieuw onderzoek van start naar dezelfde inwoner, dan heeft de onderzoeker direct alles bij de hand. Sies: “Zo kunnen onze handhavers en sociaal rechercheurs hun gesprekken en huisbezoeken efficiënt, juridisch juist en sneller afronden.”

De koppeling van de systemen en onderliggende data voor toezicht in het sociaal domein was al langer een grote wens, stelt Sies. “We voorkomen overtypen, verlagen de foutkans en kunnen op straat over up-to-date informatie gaan beschikken. Dit levert een grote bijdrage aan de zo belangrijke informatiepositie van gemeenten rondom mogelijke fraude met de Participatiewetuitkering en gemeentelijke zorg.”

Meer weten?

Neem contact op met Paul Bruin (paul.bruin@centric.eu; 06 83 64 89 02) of Dennis Kremer (dennis.kremer@centric.eu; 06 21 91 88 64). Kijk voor meer informatie over ons en ons aanbod voor het sociaal domein op centric.eu.

Dit artikel is tot stand gekomen op initiatief van Centric.